Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/zsp12/public_html/zsp12.wroclaw.pl/p8/wp-includes/post-template.php on line 284
twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbędą się w dniach:

29.08.2018r. godz. 16:00 dla grup:
1 (nowo utworzona), 2 (dawna 1), 3 (dawna 11), 4 (dawna 2), 5 (dawna 3), 6 (dawna 5)

30.08.2018r. godz. 16:00 dla grup:
7 (dawna 6), 8 (dawna 4), 9 (dawna 7), 10 (dawna 8), 11 (dawna 9), 12 (dawna 10 i 12)

31.08.2018r. o godz. 15:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.


godło1

W Przedszkolu nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu realizowany jest projekt „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie.

ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST GMINA WROCŁAW
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty i Wychowania
(Pl. Powstańców Warszawy 1)
Organem sprawującym nadzór finansowy jest
Wydział Edukacji Urzędu Miasta
(ul. G. Zapolskiej 2/4)


Rozbudowa przedszkola w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020

Źródło finansowania:
Działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Przedmiot projektu:
Przedmiotem Projektu jest rozbudowa Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 12 o  budynek  dwukondygnacyjny, połączony z obecnym przedszkolem ,wraz z dwoma placami zabaw i zagospodarowaniem  terenu.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku rozbudowy Przedszkola powstaną nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

<-- wstecz