twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
Drodzy Rodzice

Informujemy, że ta strona nie jest aktualna.

Odsyłamy do naszej nowej strony internetowej.

http://p8.zsp12.wroclaw.pl

 

 


godło1

W Przedszkolu nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu realizowany jest projekt „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie.

ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST GMINA WROCŁAW
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty i Wychowania
(Pl. Powstańców Warszawy 1)
Organem sprawującym nadzór finansowy jest
Wydział Edukacji Urzędu Miasta
(ul. G. Zapolskiej 2/4)


Rozbudowa przedszkola w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020

Źródło finansowania:
Działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Przedmiot projektu:
Przedmiotem Projektu jest rozbudowa Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 12 o  budynek  dwukondygnacyjny, połączony z obecnym przedszkolem ,wraz z dwoma placami zabaw i zagospodarowaniem  terenu.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku rozbudowy Przedszkola powstaną nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

<-- wstecz