twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi jest częścią zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu. Znajduje się w rejonie Osiedla Maślice. Jest częścią kompleksu, w którego skład wchodzą także Szkoła Podstawowa nr 26 oraz Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Atutem położenia placówki jest usytuowanie z dala od ruchliwej ulicy, pośród łąk. Ogród przedszkolny jest duży, wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych oraz toaletę. Ogród  jest także miejscem prowadzenia obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych i wspólnych, rodzinnych imprez.

Parterowa i nowoczesna architektura budynku ułatwia funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach  rozwojowych. Placówka posiada pięć przestronnych sal dydaktycznych z przyległym zapleczem sanitarnym. Sale są wyposażone      w odpowiednie sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji nauczycieli jest mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych, indywidualnej pracy rewalidacyjnej oraz sala wyposażona w basen z kulkami, sprzęt sportowy oraz muzyczny.

Kadrę przedszkola stanowią dobrze wykształcone, twórcze, ambitne nauczycielki, zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci. Nauczycielki  znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i rodziców. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji. Stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach                i studiach podyplomowych. Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego placówka zatrudnia  specjalistów zapewniających wszystkim dzieciom fachową opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną: trzech pedagogów specjalnych, logopedę, muzykoterapeutę, psychologa oraz nauczycieli: religii, gimnastyki ogólnorozwojowej, rytmiki i języka angielskiego.

W naszym przedszkolu posiadamy bogatą ofertę zajęć:

  • Język angielski,
  • rytmika,
  • religia,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • muzykoterapia ( grupy integracyjne)
  • integracja Knill
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sztuk walki

 

Zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnej z podstawą programową przedszkola. Zgodnie z deklaracją rodziców wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
W roku szkolnym 2015/2016 zostało utworzonych pięć całodziennych oddziałów przedszkolnych, w tym trzy grupy integracyjne.

<-- wstecz