twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
KONCEPCJA PRACY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZEJ
Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu


HASŁO PRZEWODNIE „PRZEDSZKOLAK – AKTYWNY, ZDROWY, SZCZĘŚLIWY”

Misja

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi”  S. Szuman

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym  i przyrodniczym  w oparciu o koncepcję H. Gardnera – inteligencje wielorakie”

NASZE PRZEDSZKOLE:

 • jest przyjazne dziecku i jego rodzinie,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci,
 • kształtuje trwała postawę szacunku dla środowiska naturalnego i dbałości o jego ochronę,
 • rozwija poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i własnym regionem,
 • traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Program wiodący:

1 Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”
 1. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

 

W naszym przedszkolu realizowane są również programy wspomagające:

Lp. Tytuł Autor
1 „Wesoły Przedszkolak” – program adaptacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym Teresa Mielcarek
2 Program gimnastyki ogólnorozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym Izabela Słowińska
3 Program logopedyczny „Diagnoza i badania przesiewowe”, „Profilaktyka” Beata Gigiel
4 Program muzykoterapeutyczny „Z zabawą w świecie muzyki” Magdalena Dudek
5 Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym – „Kochamy dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne” Monika Hepner
6 Program przedszkola promującego zdrowie „Zdrowy Przedszkolak” Anna Białas, Kamila Malesza

 

 

Priorytetowe kierunki polityki oświatowej na rok 2016/2017:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Priorytetowe cele i zadania do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

 1. Rozwój  inteligencji wielorakich u dzieci zgodnie z teorią dr. Howarda Gardnera. Zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat różnych metod pracy z dziećmi, które wspierają jego rozwój, w tym metody edukacji przez ruch D. Dziamskiej.
 2. Wdrożenie dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz pięciolatków do stosowania elementów oceniania kształtującego.
 3. Umożliwienie dzieciom wyrażania przeżyć i emocji oraz nauka rozwiązywania konfliktów poprzez stosowanie metod znanych z projektu „Sen Żyrafy”.
 4. Udział dzieci w Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia, kolejnej edycji WDUSŚ i innych konkursach – poszukiwanie i  rozwijanie talentów dzieci, przygotowanie do uzyskania tytułu Przedszkola Odkrywców Talentów.
 5. Pozyskanie certyfikatu kapituły przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty – Przedszkola Dbającego o Bezpieczeństwo. Utrzymanie standardów Certyfikatu Bezpiecznego Budynku.
 6. Zmiana w formule obserwacji zajęć w ramach nadzoru pedagogicznego – wprowadzenie tematycznych obserwacji również wybranych fragmentów zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • Nauczyciele wykorzystują wiedzę z diagnozy do planowania pracy w grupie
 • Dzieci wykazują zainteresowanie proponowanymi formami pracy
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i wprowadzają w miarę możliwości zdrowy tryb życia
 • Dzieci potrafią zastosować wiedzę w praktyce
 • Dziecko osiąga sukcesy na miarę swojego rozwoju

 

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW:

 1. Organizacja spotkań z rodzicami
 2. Kształcenie nauczycieli
 3. Współdziałanie na bazie rodzice-nauczyciel-dzieci
 4. Nawiązanie współpracy z ważnymi ośrodkami na terenie regionu
 5. Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, a szczególnie w sprzęt sportowy
 6. Wykorzystanie zabaw badawczych w celu aktywizacji inteligencji wielorakich
 7. Wykorzystanie zabaw ruchowych celem osiągnięcia zdrowego i bezpiecznego trybu życia
 8. Udział dzieci w przeglądach, spotkaniach i prezentacjach twórczych
<-- wstecz