twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
6:30–8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:00–8:30 Przygotowanie do śniadania.
8:30–9:00 Śniadanie.
9:00–11:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
11:30–12:00 Obiad (I danie)
12:00–14:00 Zabawy utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kąciakach zainteresowań, zabawy w terenie
Dla dzieci młodszych- czas na odpoczynek
14: 00–14:30 Obiad (II danie i deser)
14:30–17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
<-- wstecz