twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
Inteligencja językowa

(efektywne używanie języka)

 • organizowanie zabaw z ćwiczeniami ortofonicznymi , oddechowymi i gramatycznymi
 • układanki obrazkowe
 • rymowanki
 • zagadki słowno-obrazkowe
 • zabawy dydaktyczne
 • wycieczki
 • zabawy badawcze
 • słuchanie opowiadań
 • praca z wykorzystaniem obrazków
 • zabawy inscenizowane na podstawie utworu literackiego
 • scenki dramowe
 • rozmowy
 • nauka wierszy , piosenek i udział w przedstawieniach teatralnych
 • kącik książki
 • gry i loteryjki
 • słowniki obrazkowo-wyrazowe
 • zajęcia biblioteczne
 • akcje pod tytułem: „Cały Wrocław czyta dzieciom” i „Zaczytani”

Inteligencja logiczno-matematyczna

(umiejętność rozumowania, logicznego myślenia, liczenia)

 • zabawy dydaktyczne, gry dydaktyczne
 • zabawy badawcze
 • rymowanki
 • ćwiczenia graficzne
 • zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • rozwiązywanie i układanie zagadek
 • historyjki obrazkowe
 • praca z wykorzystaniem obrazka

 

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna

(zdolność myślenia obrazami)

 • zabawy ruchowe doskonalące orientację w przestrzeni,
 • zabawy dydaktyczne
 • gry dydaktyczne
 • zabawy manipulacyjne
 • projekt: „Mikołaju przybywaj”

Inteligencja kinestetyczna

(wyrażanie siebie poprzez umiejętne posługiwanie się ciałem)

 • zabawy ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sherborn
 • zabawy ruchowe prowadzone metodą Karola Orffa, rozwijają sprawność ruchową w powiązaniu z muzyką oraz ekspresję twórczą
 • zabawy: orientacyjne-porządkowe, bieżne, a elementem czworakowania, równowagi, z elementami skoku i podskoku, rzutu i celowania, toczenia
 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • zawody i gry sportowe
 • zabawy tematyczne
 • scenki dramowe
 • zabawy pantomimiczne
 • udział w inscenizacjach
 • projekt pod tytułem: „Zimowe sporty”
 • Dzień Dziecka na sportowo
 • projekt: „Przedszkolak na wakacjach-bezpieczne sporty”
 • projekt: „Zdrowy przedszkolak, wysportowany przedszkolak”
 • zabawy konstrukcyjne
 • budowanie z piasku i śniegu
 • historyjki obrazkowe
 • zagadki
 • prace plastyczne
 • praca z mapą
 • konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Pisanka wielkanocna”
<-- wstecz