twitter
rss

Żabki Kotki Misie Krasnale
,,Jakość powietrza to dzisiaj jeden z najbardziej palących problemów cywilizacyjnych, a zabiegi o jej poprawę stanowią istotne wyzwanie dla rządów i społeczeństw na całym świecie. Używając terminu „jakość powietrza”, bierzemy pod uwagę skład chemiczny powietrza na wysokości około dwóch metrów, analizowana jest zawartość w powietrzu substancji szkodliwych, a w przypadku związków stale obecnych w powietrzu – ich poziom, którego przekroczenie może być szkodliwe”

 

Nasze Przedszkole bardzo przywiązuje uwagę do zdrowia i bezpieczeństwa każdego z dzieci. Dlatego codziennie sprawdzamy jakość powietrza i jeśli tylko wskaźniki pokazują dobrą lub bardzo dobrą jakość wychodzimy na dwór. W innym przypadku pozostajemy w budynku.

<-- wstecz